موضوعات
مسجد ترکیه

اگر به این 10 جای ترکیه تابحال نرفتی ضرر کردی

مناطق تاریخی استانبول شامل گروهی از بناهای ارزشمند می‌شود که در محله فاتح استانبول قرار گرفته‌اند و به دلیل اهمیت بالای تاریخی، فرهنگی و معماری، در سال ۱۹۸۵ در فهرست…